Deprecated: Creation of dynamic property App\Service\Router\Route::$name is deprecated in /home/server477118/ftp/_wizytowka_/src/Service/Router/Route.php on line 12
MEDICINE Poradnie Specjalistyczne

MEDICINE Poradnie Specjalistyczne

MEDICINE Poradnie Specjalistyczne

O nas


Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia bezpłatnie, pozostałym pacjentom odpłatnie, zgodnie z cennikiem usług, w poradniach: - Kardiologicznej Lek. Katarzyna Zalewska-Noll, Lek. Przemysław Chojnowski, Dr n.med. Dariusz Noll - Kardiologicznej dla Dzieci i Młodzieży Lek. Agnieszka Karwowska - Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów Lek. Przemysław Chojnowski - Urazowo-Ortopedycznej Lek. Wojciech Sokołowski Oferujemy również profesjonalne usługi coachingowe dyplomowanego Coacha z certyfikatem ICC, Izabeli Chojnowskiej https://izachojnowskacoach.pl/ Email: izachojnowska2018@gmail.com W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiamy serdecznie!

Oferta


Harmonogram pracy lekarzy Poradni Kardiologicznej NFZ

 

Lek. Katarzyna Zalewska-Noll

specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

 

Poniedziałek 10.00 – 14.00

Wtorek 10.00 – 15.00

Środa 10.00 – 15.00

Czwartek 13.00 – 18.00

 

Dr n. med. Dariusz Noll

specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii

 

Poniedziałek 10.00 – 12.00

Wtorek 10.00 – 12.00

 

Lek. Przemysław Chojnowski

specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

 

Czwartek 10.00 – 12.00

Piątek 10.00 – 12.00

 

 

 

Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych

CENNIK PRYWATNYCH USŁUG MEDYCZNYCH

 

 

Wizyta Lekarska Pierwszorazowa                                            200zł

Wizyta Lekarska Kontrolna                                                       150zł

Wizyta Recepturowa                                                                   50zł

 

Badanie Echokardiograficzne                                                   200zł

Wizyta Lekarska z Badaniem Echokardiograficznym            300zł

 

Badanie Wysiłkowe

 

Test na Bieżni Ruchomej                                                           200zł

Test na Cykloergometrze                                                          200zł

Wizyta Lekarska z Badaniem Wysiłkowym                            300zł

 

24-godzinne Monitorowanie Czynności Serca

 

Metoda Holtera Ciśnieniowego                                               200zł

Metoda Holtera EKG (3 kanałowy)                                          200zł

Metoda Holtera EKG (12 kanałowy)                                       230zł

 

Badanie EKG                                                                                 50zł                          

Badanie EKG z Interpretacją                                                    100zł

 

Zaświadczenie Lekarskie                                                          100zł

 

Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci i Młodzieży

CENNIK PRYWATNYCH USŁUG MEDYCZNYCH

 

 

Wizyta Lekarska Pierwszorazowa                                           230zł

 

Badanie Echokardiograficzne                                                  230zł

Wizyta Lekarska z Badaniem Echokardiograficznym           360zł

 

Badanie Wysiłkowe

 

Test na Bieżni Ruchomej                                                           -

Test na Cykloergometrze                                                          -

Wizyta Lekarska z Badaniem Wysiłkowym                            -

 

24-godzinne Monitorowanie Czynności Serca

 

Metoda Holtera Ciśnieniowego                                              180zł

Metoda Holtera EKG (3 kanałowy)                                         180zł

Metoda Holtera EKG (12 kanałowy)                                       180zł

 

Badanie EKG                                                                                 50zł                          

Badanie EKG z Interpretacją                                                    100zł

 

Zaświadczenie Lekarskie                                                          100zł

 

 

Godziny przyjęć i odpłatność w pozostałych poradniach ustalane są indywidualnie po kontakcie telefonicznym.

 

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.

Udostępnianie dokumentacji medycznych następuje na podstawie pisemnego wniosku.
Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych. Osobami uprawnionymi do udostępniania dokumentacji medycznej są pracownicy Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej. Koszty udostępniania dokumentacji medycznej ponosi podmiot wnioskujący.

 

Aktualne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

 

 • za 1 stronę wyciągu / odpisu dokumentacji medycznej w wysokości 10,34 zł (brutto).
 • za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej w wysokości 0,36 zł (brutto).
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (na płycie CD-R) w wysokości 2,07 zł (brutto)

 

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • w przypadku udostępnienia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych
 • pacjentowi leczonemu na podstawie Karty DILO

Kopię dokumentacji medycznej, w tym przegranie zabiegu operacyjnego, zdj. rtg sporządza się na pisemny wniosek pacjenta / przedstawiciela ustawowego w terminie do 14 dni od zgłoszenia - wniosek do pobrania w sekretariacie medycznym właściwego oddziału oraz na stronie internetowej.

 

 

 

MONITOROWANIE PRZYCHODNI

 

Jaki jest cel stosowania monitoringu? (przetwarzania danych osobowych)      

1) Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i / lub pracowników.

2) Ochrona mienia.

3) Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora Danych Osobowych na szkodę (np. dokumentacji medycznej pacjentów)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Kodeks pracy

 

Co obejmuje monitoring?  Poczekalnia i rejestracja przychodni

Jaki jest okres przechowywania nagrań monitoringu?  Nie dotyczy

Czy pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych? Tak

Co się dzieje z nagraniami po upływie okresu przechowywania?          Nie dotyczy

Czy rejestrowany jest obraz?               NIE

Czy rejestrowany jest dźwięk?             NIE

 

Imię i nazwisko oraz kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:

 

Adam Wróblewski tel. 85 87 45 033

 

Dane firmowe


Adres: Geodetów 2507-410 Ostrołęka

Tel: +48 535952999, 531901999, 508029999

NIP: 7581540232

Izabela Chojnowska Coach


Telefon: +48 531 901 999

Kontakt


 ______  _____   _____ __   __
 | ____| | __ \  / ____| \ \  / /
 | |__  | |__) | | | __  \ \_/ / 
 | __|  | _ / | | |_ |  \  / 
 | |____ | | \ \ | |__| |  | |  
 |______| |_| \_\ \_____|  |_|